Werkwijze

Wij begeleiding directie en management bij het betekenis geven aan de verandering.

Dan doen we door:

 1. het formuleren van SMART en SPEER doelen.
 2. het in kaart brengen van organisatiegedragspatronen m.b.v. waarden profielen.
 3. een strategisch ontwikkelplan op processen en gedrag te maken.
 4. het ‘zorgen voor’ en ‘zorgen dat’ de verandering gefaciliteerd wordt.
 5. de rollen en verantwoordelijkheden helder te krijgen.
 6. de gekozen strategie om te zetten in een uitvoerbaar plan.

 

Wij geven ondersteuning aan staf- en lijnorganisatie, door:

 • training on the job te geven, in groepen en/of individueel.
 • vaardigheden aan te leren op het gebied van projectmanagement.
 • probleemoplossend vermogen te ontwikkelen d.m.v. ‘brainstorm technieken’ en ‘problem solving stories’.
 • eigenaarschap en leiderschap te ontwikkelen d.m.v. individuele coaching en teamcoaching.
 • Het introduceren van en bekend maken met verandertools zoals:
  • DOEN (doelgericht, orde, effectiefleiderschap, netheid)
  • ERT (eenvoudige regel tool)
  • BROWNPAPER
  • TPM, SMED, KAIZEN,
  • 5S
  • Lean
  • Six Sigma

Ook deeltrajecten met een specifiek onderwerp, zoals ‘het terugdringen van regeldruk en administratieve lasten’ of ‘orde en netheid op kantoor/werkvloer’ of ‘doorlichten van processen op toegevoegde waarde’ etc. verzorgen wij.