Visie & Missie

Missie:

Bedrijven, instellingen en overheden met maatwerk begeleiden bij hun veranderingen en kennis

overdragen zodat men dit in de toekomst op eigen kracht kan.

Visie:

Speerpunten: Combineren van hard en zacht, van proces en gedrag.

 • Mensen in de organisatie mee te nemen in de verandering
 • Organisaties coachen en adviseren in het herwinnen van eigen regie
 • Organisaties in staat stellen om vanuit hun eigen autonomie veranderingen aan te gaan.

Wij bieden ondersteuning aan de zachte kant en de harde kant in de vorm van:

 1. Interimmanagement tijdens en na reorganisaties door opbouwend processen en mensen te begeleiden op alle niveaus.
 2. Consultancy met betrekking tot:
  • Het interveniëren op belemmerende organisatie patronen door middel van Organische Leiderschap.
  • Het opbouwen van basiscondities d.m.v. de structuren die tools als DOEN, ERT, TPM, LEAN en Six Sigma bieden.

Wij richten ons op:

 •  Industrie
 •  Zorg
 •  Gemeente/Provincie